Hallå där,
anonyma besökare!

Du får skicka 15 meddelanden per vecka till Cleo helt kostnadsfritt

Uppgradera till premium och få:

Säg hej till Cleo

Få expertis och stöttning genom hela rekryteringsprocessen

Cleo

AI-kollega inom rekrytering

👋 Hej! Jag heter Cleo

Mer information om mig kommer snart!

Testa att fråga mig om...

Rekryteringsprocessen

Intervju

Kravprofil och annons

Vad tycker du om din AI-kollega?

Din feedback hjälper oss att göra AI-kollegan bättre. Tack för din hjälp!

Hur vi hanterar din data

Säkerhet är inte bara en funktion – det är vår prioritet. Våra AI-kollegor är utvecklade för att hantera data på ett säkert, pålitligt och integritetscentrerad sätt.

För europeiska användare sker datalagring inom EU, för användare inom de nordiska länderna sker lagring i Norden tillika Sverige. Din data sparas i maximalt 24 månader.

Ja, AI-kollegan är GDPR-kompatibel. Det innebär att hanteringen av din data följer de europeiska dataskyddsförordningarna och att dina rättigheter som användare skyddas.

Ja, du kan vara säker på att din data hanteras konfidentiellt.

Din data omvandlas till maskinläsbara vektorer som inte kan läsas eller förstås av människor. Dina filer är säkra, skyddade och endast tillgängliga för systemet och auktoriserade parter.

Dessutom raderas filerna fullständigt från systemet när du som användare väljer att göra det för att garantera att ingen oönskad data finns kvar.

Nej. Datan används inte till att träna upp andra AI-lösningar utan är enbart till för dig som användare.
Endast ett begränsat antal auktoriserade anställda och kontrakterade tredje parter har åtkomst till din data. Dessa parter är strängt bundna av konfidentialitets- och säkerhetskrav för att säkerställa datans integritet och säkerhet.

Rekryteringsprocessen

Exempel på frågor att ställa till Cleo

Min kandidat har inte fått så bra referenser men vi tycker om hen – hur ska jag tänka nu?

Kan du ge exempel på ett CASE för en roll som XYZ?

Vad är fördelarna vs nackdelarna med att använda psykometriska tester under en rekrytering?

Intervju

Exempel på frågor att ställa till Cleo

Kan du ge exempel på bra frågor att ställa under en kompetensbaserad intervju för en projektledarroll?

Vad bör jag tänka på för att ge en så positiv upplevelse som möjligt för kandidaten när jag intervjuar hen?

Varför måste jag göra intervjuanteckningar?

Kravprofil och annons

Exempel på frågor att ställa till Cleo

Hur ska jag tänka när jag utformar min kravprofil?

Kan du ge förslag på en kravprofil för rollen som XYZ?

Baserat på denna kravprofil kan du skriva en annons?

Tack för din feedback!

Kiitos palautteesta!